Jazyková škola Brno PELICAN byla založená v roce 2002 a v roce 2008 se stala díky rozšíření služeb vzdělávacím centrem dospělých, mládeže i dětí. Od roku 2004 PELICAN koordinuje a partnersky se zapojuje do mezinárodních vzdělávacích projektů, a na základě těchto zkušeností vyvíjí nové učební metody a nástroje pro vzdělávání, materiály a pomůcky pro pedagogy a rozvíjí digitální a multimediální metody učení.

Ty taky využívá ve svých jazykových kurzech, ať už se jedná o firemní jazykové kurzy, pomaturitní studium angličtiny či němčiny nebo třeba individuální kurz češtiny pro cizince.

Zkrátka, škola PELICAN si od svého založení vybudovala rozsáhlou základnu zájmů, a tedy zkušeností, díky kterým se stala jednou z nejlepších brněnských jazykových škol… a tím PELICAN rozhodně nekončí.

PELICAN, to totiž nejsou jen kurzy němčiny a španělštiny. Na školu navázala v roce 2014 nezisková organizace Spolek PELICAN, jejíž činnost navazuje na dlouholeté úsilí školy o rozšíření a zdokonalení výukových metod.

Mezi její klíčové aktivity patří podpora rozšiřování jazykových kompetencí cizích státních příslušníků prostřednictvím zavádění vlastních inovativních metod výuky s cílem usnadnit integraci imigrantů v České republice.

We Are One a metoda CLIL

V souladu s jazykovým vzděláváním a zapojením se do mezinárodních projektů se jazykovka PELICAN zapojila do unikátního projektu, jehož cílovou skupinou jsou cizí státní příslušníci, přicházející v těchto dnech do Evropy.

Tito lidé přicházejí z nejrůznějších částí světa a mnohdy nenacházejí možnost, jak se uplatnit na trhu práce, a to zejména z důvodu neznalosti prostředí a jazykové bariéry.

Za posledních deset let Evropa rozložila své hranice a přidala mnoho dalších členských států. Mobilita a přeshraniční migrace jsou nyní běžné. Příliv uprchlíků a přistěhovalců vedl k tomu, že se v lavicích evropských škol stále častěji nachází studenti s vícejazyčnými dispozicemi.

Představení metody CLIL

Výraz CLIL byl zaveden v roce 1994 ve spojení s Evropskou komisí po rozsáhlé diskuzi za účelem dosáhnout dokonalosti v oblasti výuky jazyků na všech typech škol, zejména na těch, financovaných vládou.

V této době byla tato metoda zaváděna jak z politických, tak vzdělávacích důvodů. Teprve o dvacet let později se koncept CLIL stal nejen způsobem, jak zlepšit přístup k dalším jazykům, ale také přinesl inovační praxi do učebních osnov jako celku a zdá se, že CLIL bude v budoucnu stále více využíván ve většině evropských zemích.

Co přesně CLIL znamená?

CLIL je metoda jazykového vzdělávání, přístup, v němž je vyučován současně jak obsah – daný předmět, tak jazyk. Jednoduše řečeno, v metodě CLIL se sloučí dohromady jak učení určitého obsahu předmětu, tak jazykové vzdělávání.

Jak by v praxi měla tato výuková metoda na škole (případně v jazykovém kurzu, firemním vzdělávání, pomaturitní studium jazyků) vypadat? Pomocí programu CLIL se studenti naučí jeden nebo i více předmětů v cíleném jazyce (často právě angličtině).

Od studentů se přitom neočekává, že budou daný jazyk předem znát, než začnou předmět studovat. Tento jazyk se začnou učit přesně ve stejné době, ve které se začnou učit daný předmět.

Při metodě CLIL je teda stejně tak důležité učit se obsah předmětu, jako jazyk. Z dlouhodobého hlediska se studenti učí jak jazyk, tak předmět současně a jejich výsledky jsou lepší, než studentů, kteří se jazyk a předmět učí zvlášť v samostatných lekcích.

CLIL je tedy vlastně změna zaměření. Když učitelé vyučují daný předmět jazykem Lingua Franca, sdělí lehce žákům vše, co chtějí – a studenti jim lehce rozumí. Když však daný předmět vyučují za pomoci nového jazyka, není to tak jednoduché.

Musí studentům ukázat, kde mají možnost dané informace dohledat, jak pracovat společně ve skupině. Díky tomu se jazyk stává součástí procesu učení. Jinými slovy, učitel musí změnit svou metodologii a hledat různé způsoby, jak pomoct studentům učit se.

Metoda CLIL poskytuje první krok k samostatnému učení a porozumění.

Vlastnosti metody CLIL

Učení dalšího jazyka je začleněno do výuky předmětů jako je např. věda, historie nebo zeměpis. Studenti se zároveň během výuky seznámí s cíleným jazykem, kterým je přednášen obsah přednášek.

Metoda CLIL nerozlišuje mezi jazyky, věkem, úrovní vzdělání a zasahuje do všech typů vzdělání od základního až po odborné vyučení. V tomto smyslu metoda CLIL reaguje na návrh programu celoživotního vzdělávání EU pro všechny občany, kde je hlavní myšlenkou vícejazyčnosti a multikulturalismu podporovat integraci, porozumění a mobilit mezi Evropany.

Proč CLIL?

Mladí lidé dnes čelí odlišným podmínkám, než čelili jejich rodiče a prarodiče. Většinu 20. století byly nároky i příprava na budoucí povolání jednodušší než v dnešní době, což ještě mnozí z nás dobře znají. Čtení, psaní, matematika, biflování informací a často bezmyšlenkové provádění zadaných instrukcí.

Proti tomu přichází do kontrastu otázka vzdělávání a přípravy studentů na budoucí zaměstnání v dnešním moderním světě. Jaké znalosti a dovednosti očekáváme dnešních budoucích pracovníků?

Nezávislost a flexibilnost v tom, kdy a jak pracují. Vybavení IT dovednostmi, schopnost vyhledávat relevantní informace na internetu i schopnost třídit informace získané na sociálních médiích.

Komunikační dovednosti, schopnost pracovat ve skupinách a projektových týmech – možná více než pracovat samostatně. Kompetence týkající se dané profese, ale taky schopnost a motivace učit se další jazyky. Schopnost přijmout změnu a změny se nebát.

Studenti jsou více motivováni a úspěšní než ti, kteří jsou v tradičních třídách. Jsou schopni podívat se na obsah z širší perspektivy, když se daný předmět vyučují v jiném jazyce.

Zaujal Tě projekt z informačního hlediska nebo by ses do některého z našich vzdělávacích projektů rád sám zapojil? Neváhej se obrátit na Jazykovou školu Brno PELICAN – telefonicky, emailem nebo třeba osobně v kanceláři školy. Rádi Ti představíme, na jakých projektech se teď podílíme a ukážeme Ti možnosti, jak se můžeš zapojit i ty! Pojď do toho s námi!

Tvůj PELICAN!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..