Režim Ukrajina řeší nedostatek pracovníků ve firmách

Česká ekonomika se dlouhodobě potýká s velkým nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, přičemž snaha zaměstnavatelů získat vhodné zaměstnance v zemích mimo Evropskou unii naráží na komplikované vyřizování příslušných povolení.

Proto v červenci 2016 schválila vláda Koncepci navýšení Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra, jejíž součástí byl také Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, zkráceně Režim Ukrajina.

Cílem projektu bylo zvýšit počet kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny, odkud k nám mohou přijít českému prostředí jazykově i sociálně blízcí pracovníci, a také celý proces zrychlit.

Režim Ukrajina probíhá ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, podnikatelskými svazy, Czechinvestem a dalšími garanty, kteří vyhodnocují žádosti zaměstnavatelů o zařazení do Režimu, přičemž na zařazení není právní nárok.

Hlavním gestorem Režimu je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Důležité je proto je podat všechny dokumenty požadované zákonem, případně se obránit na specialisty, kteří žadatelům pomohou.

Komu je Režim Ukrajina určen
Do Režimu Ukrajina se mohou zapojit přímí zaměstnavatelé, kteří v České republice působí v oblasti výroby, služeb či ve veřejném sektoru (hlavní třídy 4 – 8 dle klasifikace CZ-ISCO).

Zaměstnavatelé musí zaměstnávat minimálně 10 zaměstnanců, a přitom dlouhodobě nemohou obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce (v souladu s §37a zákona č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Další podmínkou zařazení do Režimu Ukrajina je, že pracovní pozice musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele.

Co musí žadatel doložit

 1. Vyplnit žádost a všechny požadované přílohy (obvykle ne starší než 3 měsíce), což jsou:
 • informace o zaměstnavateli (výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku)
 • výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES či jiný doklad potvrzující počet zaměstnanců firmy
 • potvrzení o bezdlužnosti z Finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení
 • čestná prohlášení o tom, že:
  • firma nemá nedoplatky na pojistném ani penále na veřejném zdravotním pojištění
  • se zaměstnanými cizinci hodlá uzavřít pracovní poměr na minimálně 1 rok
 • u hromadné žádosti dále čestné prohlášení o tom, že:
  • zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v kraji
  • projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce
 1. Zanést požadované místo či místa do centrální evidence volných pracovních míst, která lze obsadit držiteli zaměstnaneckých karet, která jsou se souhlasem zaměstnavatele uveřejněna na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Hlášenka volného místa se podává na příslušné krajské pobočce Úřadu práce dle sídla zaměstnavatele. Pokud se do 30 dnů požadované místo nepodaří obsadit uchazečem z ČR, je zařazeno do centrální evidence míst pro zaměstnaneckou kartu a bude ho možné nabídnout kvalifikovaným zájemcům z Ukrajiny
 2. Pokud má zaměstnavatel zájem o více zaměstnanců, je důležité i pořadí, v němž jsou pracovní pozice uvedeny v žádosti o zařazení do Režimu Ukrajina. Uchazeče, které potřebujete nejdříve, dejte na přední místa seznamu.

Jak se žádost podává

Žádost může zaměstnavatel podat prostřednictvím jednoho z garantů Režimu Ukrajina, což jsou:

 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky
 • Hospodářská komora České republiky
 • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky
 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky
 • Agrární komora České republiky
 • Potravinářská komora České republiky
 • Agentura pro podporu podnikání a investic (CzechInvest)

Podrobnější pokyny jsou na webových stránkách garantů. Platnost zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je 1 rok, během něhož může o zaměstnavatele žádat opakovaně. Každá žádost je zpoplatněna.

Délka vyřizování žádosti a následně i zaměstnaneckých karet je individuální a záleží na aktuální kapacitě příslušných úřadů. Důležité je podat všechny dokumenty řádně a kompletně, protože jakékoli následné doplňování informací celý proces prodlužuje.

Jak zařazení do Režimu Ukrajina zrychlí proces vyřizování zaměstnanecké karty

Protože zájemců o práci v ČR je na Ukrajině velké množství, musí se uchazeči individuálně objednávat na konzulát, což je poměrně zdlouhavé. Zaměstnavatel zařazený v Režimu Ukrajina ale už má „své“ vybrané uchazeče na Ukrajině, kteří jsou pak přímo kontaktováni konzulárním oddělením a pozváni na osobní pohovor podstatně rychleji než při postupu mimo Režim.

Další možností je využít služeb pracovní agentury IRS Czech, která vám pomůže se správným vyplněním všech náležitostí k žádosti a zároveň zajistí i zadání samotné žádosti přes jednoho z garantů. Po schválení pomůže s vyřízením zaměstnaneckých karet a případných dalších dokumentů. Využijte nezávaznou konzultaci na stránkách www.irsczech.comZanechat odpověď

Autorská práva © 2018 Spokojená rodina · Všechna práva vyhrazena · Navrhl Theme Junkie
Běží na WordPress