MultiLib – Pod křídly pohádkového PELICANa

Jazyková škola Brno PELICAN už od roku 2002 pomáhá každoročně stovkám usilovných a odhodlaných studentů dosáhnout vysněné úrovně jazykových znalostí. Do své výuky vnáší inovace v oblasti vzdělávání mladých i dospělých a nabízí rozmanité možnosti v oblasti vzdělávání.

Učit se zde můžeš jak individuálně, tak skupinově, a nejde v žádném případě o to, jestli jsi čerstvým absolventem, který chce navštěvovat pomaturitní studium angličtiny nebo němčiny, zaměstnancem se zkušeností firemního vzdělávání, dítětem, které zajímá japonština, nebo seniorem, který chce zdokonalit své znalosti angličtiny. PELICAN srdečně přivítá Tebe i Tebe, ať už jsi v jazyce naprostý začátečník nebo chceš třeba pomoct s přípravou na FCE.

A ač to spousta lidí neví, PELICAN je mnohem víc než jazyková škola. Kromě toho, že škola organizuje jazykové kurzy, firemní vzdělávání či pomaturitní kurzy jazyků se PELICAN od roku 2006 podílí na mezinárodních vzdělávacích projektech.

V rámci neziskové organizace rozbíhá ročně celou řadu aktivit nad rámec samotné výuky, jejichž snahou je zejména inovační podpora v oblastech vzdělávání, kulturního porozumění a spolupráce a integrace menšin do společnosti.

Pohádky s kouzelnou mocí pomáhat

Pohádka. Vyprávění, založené na básnické fantazii, zejména ze světa nadpřirozených jevů, které známe z dětství snad všichni. To na pohádkách nás rodičové, a ještě častěji prarodičové, učili, že to nakonec každá princezna najde svého prince a všechny Karkulky světa se dostanou ze spárů zlého vlka.

Ač je dobrý konec ve světě kouzelných hůlek, neviditelných plášťů a létajících koberců skutečně o něco lehčí než v našich reálných příbězích, o to větší kouzlo je, když přijde na zázrak v tom našem skutečném světě.

Pohádky jsou definovány jako příběhy, které nejsou původně vázány na podmínky reálného světa.

„Příběh samotný není vypravěčem prezentován jako pravdivý a posluchači zpravidla také nevěří, že by se mohl odehrát ve skutečnosti.“ Ale jen považte!

I nám se občas do cesty postaví nějaká ta ježibaba, občas máme všichni hrnečku vař (a to pak musíme čistit sporák hlava nehlava), někdy nám zmizí ze života osoba „jejíž jméno nechceme raději ani vyslovit!“ No, a když na to přijde, všichni jsme občas tak trochu Otesánci, kteří by dokázali spořádat snad celou lednici. Pravda, občas by i v reálném světě mohl ten zloduch být skutečně potrestán a poctivec vyhrát, ale jdeme dál!

Pohádky s kouzelnou mocí pomáhat

Nejen pohádky samotné, ale i vyprávění o pohádkách by mohlo trvat dlouhé hodiny. Pohádky jsou zkrátka kouzelná věc, téma samo o sobě. O tom by mohl vyprávět třeba Vladimir Jakovlevič Propp, ruský lingvista a průkopník zkoumání lidových pohádek, který si na pohádce a její morfologii vystavil celé své dílo.

A podobně jako Propp by o pohádce dokázali dlouhé hodiny povídat taky partneři velmi úspěšného evropského vzdělávacího projektu Multilib (Multilingual Library For Children in Europe), jehož partnerem se stala i Jazyková škola Brno PELICAN.

A pohádky budeme dnes vychvalovat ještě víc. Brzo se totiž dozvíte, jakým způsobem v rámci projektu dokáže náš projekt právě prostřednictvím příběhů reagovat na příchod více než milionu cizích státních příslušníků do zemí Evropské unie a především na potřebu jejich úspěšné integrace do společnosti.

V rámci projektu MultiLib je přitom pozornost směřována především ke vzdělávání dětí, ať už se jedná o otevřenost vůči diverzitě, ale taky o hrdost na svůj vlastní původ a tradice. Projekt myslí samozřejmě taky na těžkou úlohu učitelů a lektorů, kteří často nemají nástroje, díky kterým si s diverzitou dětí poradí. Už teď to zní skvěle, ne? Čtěte dál!

MultiLib aneb spojení pohádek a reálného světa

Cílem „pohádkového“ projektu MultiLib je porozumět ostatním národům prostřednictvím pohádek. Získat díky pohádkám porozumění pro jiné kultury, osvojit si návyky nutné pro budoucí fungování v multikulturním kolektivu a zpětně si uvědomit i vlastní jazyk, kulturu a společnost.

V rámci projektu bude vytvořena vícejazyčná on-line knihovna obsahující 24 knih v 6 evropských jazycích (čeština, švédština, angličtinaitalštinařečtina, turečtina) a 12 knih v původních jazycích imigrantů přicházejících do Evropy v těchto dnech.

Celkem 156 on-line ilustrovaných knih bude doplněno o sbírku aktivit zaměřených na práci s příběhem, a taky příručka pro pedagogy.

V každém z partnerských jazyků i jazyků menšin (arabštinaruština, fársí, urdu, tigrinya, yoruba) budou zpracovány celkem 2 původní pohádky patřící ke kulturnímu základu jednotlivých zemí a 2 nově vytvořené pohádky. Díky herním aktivitám budou děti pracovat jak s textem, tak s ilustracemi, které budou příběh doprovázet na každé stránce.

Díky využití výstupů projektu budou učitelé v základních školách moc rozvíjet u dětí smysl pro sociální začlenění, rozvinout mezikulturní porozumění, podpořit u dětí z etnických menšin hrdost na svůj původ a kulturu, rozvinout dovednosti přispívající k jejich budoucímu uplatnění a užít si kooperativní vzdělávací aktivity, založené na tvořivosti a zábavě.

Jak bylo řečeno na začátku, o pohádkách i našem projektu by se dalo mluvit dlouhé hodiny. Už samotné propojení kouzelných a nevinných příběhů s našimi potřebami je více než ojedinělé.

Pokud sis i Ty doteď myslel, že PELICAN je jen pomaturitní studium a jazykové kurzy, jsme rádi, že Tě dnešní článek vyvedl z omylu. Naopak, se svými studenty počítáme a jsme rádi, že je do zajímavých evropských projektů můžeme aktivně zapojit!

Tvůj „pohádkový“ PELICANZanechat odpověď

Autorská práva © 2018 Spokojená rodina · Všechna práva vyhrazena · Navrhl Theme Junkie
Běží na WordPress