Jedním z nejkrásnějších okamžiků v životě ženy je narození dítěte. Mnohé ženy však neví, že již při porodu mohou získat pro budoucnost svého dítěte něco navíc, pokud se rozhodnou uchovat dítěti jeho vlastní kmenové buňky z pupečníkové krve. 

Pupečníková krev zůstává po porodu v placentě a v pupeční šňůře. Obsahuje vzácné typy kmenových buněk, jenž se po dobu života v organismu ve stejném složení již nikdy neobjeví. Zatímco dříve byla likvidována jako biologický odpad, dnes ji lze uchovat a v případě potřeby později použít k léčbě závažných onemocnění, jakými je například léčba poruch krvetvorby. Byly ale již zaznamenány i úspěchy užití pupečníkové krve u onemocní diabetem I. typu nebo také při postižení dětskou mozkovou obrnou. Po ověření účinnosti této léčby, na základě klinických studií, v případě pozitivních výsledků bude moci být uvedena do léčebné praxe.

Podle typu nemoci lze použít buď vlastní pupečníkovou krev, nebo pupečníkovou krev sourozence nebo dokonce i dárce. Jelikož každá diagnóza vyžaduje specifický postup léčby, o způsobu transplantace musí rozhodnout lékař specialista, transplantolog.

Pupečníková krev může pomoci při léčbě život ohrožujícím onemocnění po celou řadu let. Slouží jako možná alternativa kostní dřeně při léčbě vážných poruch krvetvorby a dokonce může být jedinou nadějí záchrany života v případě, pokud by se nenašel ve světě shodný dárce kostní dřeně. Výhodou transplantátu z pupečníkové krve je jeho okamžitá dostupnost, která urychluje léčbu akutních stavů, čímž se zvyšuje naděje na vyléčení.

Protože kmenové buňky v pupečníkové krvi jsou mladé a nezatížené jak životní stylem, tak aktuálním onemocněním, představují důležitý faktor v případě onemocnění, kdy je zapotřebí transplantovat vlastní kmenové buňky, avšak kostní dřeň je již natolik poškozená, že je jejich získání velice obtížné.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *