Trvalý pobyt je jedním ze tří způsobů pobytu cizinců na území České republiky. Správním orgánem rozhodujícím o udělení či zamítnutí trvalého pobytu je Ministerstvo vnitra. Po udělení trvalého pobytu se stane cizinec občanem České republiky s platnou adresou, adresa trvalého pobytu může být zpravidla pouze jedna.

Žádost o trvalý pobyt může podat občan jiného státu EU, občan třetí země nebo rezident v Evropském společenství na území.

V případě cizinců z Ukrajiny jsou platná pravidla pro občany třetí země. Podmínky jsou následující:

 1. 5 let přechodného pobytu v ČR
 2. Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta
 3. Trvalý pobyt pro krajany
 4. Trvalý pobyt pro držitele modrých karet EU
 5. Trvalý pobyt pro děti narozené na území
 6. Povolení k trvalému pobytu za účelem společného soužití (dítě cizince s povoleným trvalým pobytem)

Praktické tipy

Ke každé žádosti musíte předložit následující náležitosti:

 • Cestovní doklad
 • Splněné podmínky 5 let nepřetržitého pobytu
 • Fotografii
 • Doklad o zajištění ubytování
 • Doklad o zajištění prostředků k pobytu
 • Doklad o zkoušce z českého jazyka
 • Doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů

Žádný z požadovaných dokumentů nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou osobních dokladů. Žádost o trvalý pobyt pro cizince lze podat na pracovišti Ministerstva vnitra České republiky. Podmínkou je, že žádost musíte podat osobně.

Pokud ovšem nesplňujete žádné z výše uvedených kritérií pro získání trvalého pobytu, máte i další možnosti viz níže.

Krátkodobý pobyt

Pracovní vízum je v tomto případě udělováno pouze na dobu do 90 dnů. Krátkodobému pracovnímu vízu je také často přezdíváno jako Schengenské pracovní vízům. K udělení těchto víz musí žadatel předložit vyplněnou žádost, platné cestovní doklady, fotografie, biometrické údaje, doklad o sjednání cestovního zdravotního pojištění, doklady prokazující účel cesty, doklad o zajištění ubytování, doklad o finančních prostředcích a především doklad, který potvrzuje, že cizinec opustí území České republiky přes skončením platnosti víza.

Dlouhodobý pobyt – Zaměstnanecká karta

Dlouhodobý pobyt je další možností pobytu cizinců ze třetích zemí na území ČR. S platností od 24. 6. 2014 již není možné žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, pro tento účel slouží tzv. Zaměstnanecká karta. Tato karta opravňuje cizince pobývat dlouhodobě na území České republiky, kdy účelem pobytu je zaměstnání, s min. délkou 3 měsíce.

Zaměstnanecká karta je náhradou víz k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání.

Modrá karta

Modrá karta je vhodná pro cizince, kteří chtějí dlouhodobě pobývat na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta uděluje povolení k pobytu a zároveň k výkonu zaměstnání, cizinec nepotřebuje žádná další povolení (např. pracovní).

Jak již bylo zmíněno, získání modré karty je podmíněno vysokou kvalifikaci, tj. řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, v délce trvání min. 3 roky.

Povinností držitele modré karty je:

 • Informovat Ministerstvo vnitra o ukončení pracovního poměru
 • Oznámit změnu zaměstnavatele a změnu pracovního zařazení
 • Oznámit důležité skutečnosti související s pobytem na území ČR

Zdají se vám podmínky pro získání trvalého pobytu příliš komplikované? Pak se obraťte na specialisty – pracovní agenturu IRS Czech, která vám pomůže s celým procesem.

Similar Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *