Štítek: škola

  • Multikulturní výchova na ZŠ?

    Realitou dneška je multikulturní společnost a její pochopení a sžití se s ní je nezbytně nutné pro příslušníky menšin i většiny. U nás se, kromě romské národnostní menšiny, nejvíce setkáváme …

  • Komunikace rodičů se školou

    Zatímco s učitelkou ve školce jste mohli promluvit denně při vyzvedávání dítěte, kontakt s učitelkou ve škole probíhá většinou formou písemných sdělení v notýsku a sešitech. A bohužel se často jedná o podpis …