Realitou dneška je multikulturní společnost a její pochopení a sžití se s ní je nezbytně nutné pro příslušníky menšin i většiny. U nás se, kromě romské národnostní menšiny, nejvíce setkáváme s přistěhovalci ze Slovenska, Ukrajiny a Vietnamu. Na odlišný způsob života a odlišnou mentalitu cizinců přitom nejsme historicky připraveni ani zvyklí.

ID-10043355Předsudky

V jednom soukromém průzkumu pro potřeby zpracování seminární práce se objevila odpověď osmnáctileté středoškolačky z vesnice na Jižní Moravě: „Osobně jsem se s žádným Romem nesetkala, ale vadí mi, protože vím, co jsou zač.“ A tomu se říká předsudek. Abychom jejich vzniku předcházeli, je třeba, aby ve školách probíhala multikulturní výchova.

Na některých gymnáziích jsou dnes již v předmětu základy společenských věd zařazena témata jako respekt k národnostním menšinám a jejich kulturní svébytnosti, problémy rasové, národnostní a jiné nesnášenlivosti, etnická diskriminace, apod., s podobným výchovným působením by však bylo možné začít mnohem dříve a způsobem méně vědeckým. Zřejmě by bylo podnětné, kdyby se už  na základních školách dal prostor žákům jiné národnosti, aby pohovořili  se svými spolužáky o své kultuře a zvycích.

Vytváření názorů

Děti samy totiž rasovou a kulturní odlišnost, zvláště v mladším věku, nijak výrazně nevnímají, případně ji považují pouze za zajímavou. Zvláště ve větších městech již dnes těžko nalezneme dítě, které nemá ve třídě vietnamského spolužáka. Až na výjimky nemají děti se svými vrstevníky z jiných etnik vlastní negativní zkušenost, lze tedy říci, že jejich případný negativní názor je utvářen a formován působením vnějších vlivů – názorem rodičů a prarodičů, jejichž vlastní zkušenost s multikulturalitou je minimální, a dále názory prezentovanými v médiích.

Pro úspěšnost multikulturní výchovy na školách je ale třeba začít vzděláváním pedagogických pracovníků a všech, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do přímého kontaktu s příslušníky menšin. Jen lidé otevření, přístupní jiným názorům a nezatížení předsudky mohou děti a dospívající vést k ujasnění postojů vůči jiným národnostem a rasám.

Další příspěvky na Spokojenarodina.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..