Štítek: romové

  • Multikulturní výchova na ZŠ?

    Realitou dneška je multikulturní společnost a její pochopení a sžití se s ní je nezbytně nutné pro příslušníky menšin i většiny. U nás se, kromě romské národnostní menšiny, nejvíce setkáváme …