Štítek: dysortografie

  • Máme dítě s poruchou učení

    Dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie – nejběžnější poruchy učení, o kterých už většina z nás alespoň slyšela. Co si ale počít, když potkají i naše dítě? Varovné signály Ačkoli to není všeobecně …