Zaměstnanecká versus modrá karta

Přemýšleli jste již někdy o tom, jaký je rozdíl mezi zaměstnaneckou kartou a modrou kartou? Nedobrali jste se při svých úvahách uspokojivé odpovědi? Následující řádky by měly přispět k tomu, abyste měli v dané problematice definitivně jasno!

Modrá karta je určena jen pro cizince, kteří vykonávají specifická povolání

Modrá karta je specifický typ víza určený pro cizince, jež není rozhodně jednoduché získat. Požádat si o ni totiž mohou jen ti, kteří splňují požadavky vysoké kvalifikace a praxe v daném oboru. Nostrifikace vzdělání je v okamžiku, kdy se cizinec rozhodne požádat o modrou kartu, naprostou samozřejmostí.

Tuto kartu mohou nárokovat pouze cizí občané, kteří prokážou, že disponují pracovní smlouvou, podle které budou zaměstnáni na plný úvazek, přičemž jejich hrubá mzda bude odpovídat jeden a půl násobku hrubé mzdy u nás.

V ČR existují dva druhy zaměstnaneckých karet

Zaměstnanecká karta klade přece jen menší nároky na potenciálního žadatele. Je totiž určena pro všechny, přičemž se nebere v potaz stupeň vzdělání ani náročnost vykonávané práce. Podstatné je pamatovat na to, že i ona se váže vždy k určitému pracovnímu místu.

V České republice se rozlišuje mezi dvěma druhy zaměstnaneckých karet, kdy jeden typ opravňuje k pobytu na našem území a k zaměstnání. Pro tento druh karty se používá označení duální zaměstnanecká karta. Druhý typ opravňuje pouze k pobytu v ČR.

Modrá i zaměstnanecká karta se vydávají maximálně na dobu dvou let

Modrá karta je vydávána cizincům ze třetích zemí, kteří u nás chtějí pracovně pobývat po dobu delší než tři měsíce. Vydává se minimálně na dobu jednoho roku dle pracovní smlouvy plus tři měsíce navíc, které představují lhůtu pro případné nalezení jiné práce, maximálně je to na dobu dvou let.

Zaměstnanecká karta se rovněž vydává nejvíce na dobu dvou let, přičemž toto údobí je odvislé od toho, na jak dlouho uzavře cizinec v České republice pracovní smlouvu se zaměstnavatelem. Lze ji opakovaně prodloužit.

O modrou a zaměstnaneckou kartu lze žádat dvěma způsoby

Kde je možné o zaměstnaneckou a modrou kartu požádat? O modrou kartu lze žádat na zastupitelském úřadu České republiky ve státě, jehož je cizinec občanem. Druhou možnost představuje přímo Ministerstvo vnitra v České republice, tato varianta je však přípustná jen pro některé státy, jejichž seznam je přístupný na internetu.

Podobně je tomu při žádosti o zaměstnaneckou kartu. Zde je nutné podat žádost osobně na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR. Když daná osoba vlastní vízum pro cizince pro pobyt v ČR na dobu delší než 90 dnů, případně povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem, je možné, aby podala svoji žádost přímo na pracovišti Ministerstva vnitra.

Kvůli komplikovanosti celého procesu je lepší svěřit získání karty pracovní agentuře

Z výše uvedeného je zřejmé, že proces získání modré i zaměstnanecké karty je značně komplikovaný, současně je při něm nutné doložit celou řadu dokumentů a splnit různé formální náležitosti.

Tyto starosti je možné přeložit na bedra např. pracovní agentury IRS Czech, jež se právě zprostředkováním těchto karet a dalších typů víz zabývá. Více informací najdete na www.irsczech.com.Zanechat odpověď

Autorská práva © 2018 Spokojená rodina · Všechna práva vyhrazena · Navrhl Theme Junkie
Běží na WordPress